“Xin chào quý khách đã tới Phú Thái E-Store
Price
 –   đ
  • 20000
  • 95000
  • 170000
  • 245000
  • 320000

iPhone 6 Plus