“Xin chào quý khách đã tới Phú Thái E-Store
Price
 –   đ
  • 20000
  • 77500
  • 135000
  • 192500
  • 250000

iPhone 7