“Xin chào quý khách đã tới Phú Thái E-Store
Price
 –   đ
  • 100000
  • 475000
  • 850000
  • 1225000
  • 1600000

16GB

160,000 đ
180,000 đ
160,000 đ
220,000 đ
180,000 đ
300,000 đ
Hết hàng Thêm vào danh sách
170,000 đ
250,000 đ
160,000 đ
230,000 đ
Hết hàng Thêm vào danh sách