“Xin chào quý khách đã tới Phú Thái E-Store
Price
 –   đ
  • 190000
  • 467500
  • 745000
  • 1022500
  • 1300000

32GB