“Xin chào quý khách đã tới Phú Thái.,JSC
0906804646 - 024. 3990 3511
banle.phuthai@gmail.com
Price
 –   đ
  • 100000
  • 825000
  • 1550000
  • 2275000
  • 3000000

USB, SSD

510,000 đ
1,590,000 đ
1,390,000 đ
2,190,000 đ
400,000 đ
530,000 đ
180,000 đ
250,000 đ