“Xin chào quý khách đã tới Phú Thái E-Store
Price
 –   đ
  • 10000
  • 75000
  • 140000
  • 205000
  • 270000

iPhone 5