“Xin chào quý khách đã tới Phú Thái E-Store
Price
 –   đ
  • 20000
  • 162500
  • 305000
  • 447500
  • 590000

iPhone 6

90,000 đ
120,000 đ